• Impact

Impact

IMPACT - het maatschappelijk verantwoord ondernemen door Mediahuis

Mediahuis neemt haar verantwoordelijkheid op weg naar een betere wereld. Binnen het bedrijfsleven is Mediahuis een onderneming met veel impact en een groot bereik. Mediahuis erkent deze unieke positie en verantwoordelijkheid die ze heeft in het stimuleren van positieve veranderingen in de samenleving. Wij zien het daarom als onze plicht om initiatieven te ontplooien die de samenleving transparanter, inclusiever, meer divers en duurzamer maken. Dat doen we binnen drie focusgebieden: journalistiek die ertoe doet, ruimte voor talent en de groene transitie.

We waarborgen onafhankelijke journalistiek

Echt van fake onderscheiden wordt steeds lastiger. Zeker op het gebied van nieuws en journalistiek. Met polariserende bewegingen in de maatschappij, blijft Mediahuis onvoorwaardelijk geloven in onafhankelijke, pluriforme journalistiek. Wij zien het als onze missie om de miljoenen mensen die we elke dag bereiken onafhankelijk nieuws te bieden. Die missie kleurt ons dagelijks werk, maar uit zich ook in initiatieven zoals het Mediahuis Festival van de Journalistiek, het Journalistiek jaarverslag en deelneming aan het investeringsfonds Pluralis.

We waarborgen onafhankelijke journalistiek

We bieden een inclusieve en diverse werkplek

Mediahuis wil een organisatie zijn waar iedereen zich welkom voelt. Een veilige plek voor iedereen, ongeacht gender, cultuur, leeftijd, geaardheid, afkomst of geloof. Als mediabedrijf staan we in het hart van de samenleving. Het is onze opdracht om lezers juist en betrouwbaar te informeren, het nieuws te duiden en mensen te verbinden. Dat kan alleen als we streven naar een team dat de diversiteit van onze lezers weerspiegelt. Gelijke kansen voor iedereen gaat helaas niet vanzelf. Daarom blijven we actief werken aan een werkplek waar iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn.

We bieden een inclusieve en diverse werkplek

We verminderen onze CO2-voetafdruk

De belangrijkste doelstelling uit het Parijse klimaatakkoord is bekend: het drastisch beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder 2 graden Celsius. Mediahuis wil op dit vlak een voortrekker zijn en haar CO2-voetafdruk uiterlijk in 2030 met meer dan 50% verminderen. Bovendien willen wij tegen 2050 een volkomen klimaatneutraal bedrijf zijn en de CO-2 uitstoot netto naar nul gebracht hebben. We zijn actief bezig met het verduurzamen van onze drukprocessen, waarbij we steeds vaker kiezen voor digitaal. Wanneer we toch drukken, doen we dit met zorgvuldig geselecteerd duurzaam papier. Onze kantoren ondergaan voortdurend verduurzamingsprocessen en daarnaast transformeren we ons wagenpark naar elektrisch en moedigen we reizen met het openbaar vervoer actief aan.

We verminderen onze CO2-voetafdruk